យើងផ្គត់ផ្គង់បេតុងលាយស្រាប់ដោយមានការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិជប៉ុន។ ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនលាយ ២អាស៊ីស ២០០០លីត្រ ដែលបំពាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនលាយបេតុង, រថយន្តដឹកបេតុងចំនួន១០គ្រឿង, រថយន្តបាញ់បេតុងប្រវែង ៣៧ម៉ែត្រ, យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បេតុងលាយស្រាប់ ពីភ្នំពេញរហូតដល់ខេត្តស្វាយរៀង។ ដូច្នេះ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរទំនាក់ទំនងមកយើងឥឡូវនេះ។

ប្រធានគ្រប់គ្រងបេតុងលាយស្រាប់, អូកាវ៉ាក់ ស៊ីនជិ
(អ្នកបច្ចេកទេសគុណភាពបេតុង, អ្នកវិនិច្ឆ័យគុណភាពបេតុង)

យើងជ្រើសរើសយកតែវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគុណភាពរបស់វាស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងវត្ថុធាតុដើមនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីផលិតបេតុងលាយស្រាប់។ យើងគោរពពេលវេលាដឹកជញ្ជូន នឹងតឹងតែងចំពោះរយៈពេលអាយុកាលរបស់បេតុង។ ខ្ញុំគិតថាបេតុងលាយស្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុនអូម៉ូរ៉ាផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាព។