សារពីនាយកក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនអូម៉ូរ៉ាគ្រុប ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងគោលបំណងពង្រីកអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនដែលយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍និងស្នាដៃយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសជប៉ុន។ ទោះបីជាផ្លូវសំខាន់ៗត្រូវបានជួសជុលនិងថែទាំ, យ៉ាងណាមិញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន ដូចជាបញ្ហាទឹកជំនន់ ការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងការបង្ការគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗនៅមិនទាន់រៀបរយនៅឡើយ។ វាមានភាពលំបាកសំរាប់ផលិតផល និងការសាងសង់ក្នុងការអនុវត្តន៍ដើម្បីឈានទៅរកគុណភាពខណៈពេលដែលក្នុងប្រទេសនីមួយៗកំពុងតែទទួលការថែរទាំពី ODA ។ យើងជឿជាក់ថាបេសកម្មរបស់យើង នឹងផ្តល់ជូនកម្ពុជានូវផលិតផលដែលអាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង, មិនមែនជាផលិតផល និងការសាងសង់ដែលត្រូវធ្វើឡើងវិញក្នុងរយៈពេល ២-៣ឆ្នាំបន្ទាប់នោះទេ។ យើងនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជាដោយខិតខំប្រឹងប្រែងលើអាជីវកម្មរបស់យើងលើវិស័យផលិតផលបេតុងនេះ។

យ៉ាបឹសាមិ គីយ៉ូណូរី
「ការងារសាងសង់(OMURA Industries Co., Ltd.)」
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន OMURA Industries Co., Ltd.
អាសយដ្ឋាន អាគារ The Rise Commercial ផ្ទះលេខ ៥ ផ្លូវលេខ២៨២    សង្កាត់  បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
នាយកតំណាង យ៉ាបឹសាមិ គីយ៉ូណូរី
មូលធន ១០០,០០០ដុល្លា
នាយោជិក ៦នាក់
កាលបរិច្ឆេទបង្កើតក្រុមហ៊ុន ថ្ងៃទី២១ មករា ២០១៥

ផែនទី