ការ៉ូឡា

យើងមានរោងចក្រផលិតការ៉ូឡា, ដែលជាប្រភេទការ៉ូឡាដែលមាំ និងអាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង។ ការ៉ូឡាដែលយើងផលិតអាចប្រើប្រាស់បានជាផ្លូវដើរ ផ្លូវរថយន្ត, ប្រភេទកំរាលធន់ធ្ងន់ដូចជាកន្លែងទុកកុងតឺនឺជាដើម, និងប្រភេទការ៉ូឡាដែលអនុញ្ញាតឲ្យទឹកហូរកាត់បាន។ ក្រុមបច្ចេកទេសតំលើងការ៉ូឡាដែលបានហ្វឹកហាត់បច្ចេកទេសពីប្រទេសជប៉ុន នឹងសាងសង់កំរាលផ្លូវរបស់លោកអ្នកដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។

ផលិតផលការពារជម្រាល

ផលិតផលការពារជម្រាលដូចជា គេនឆិប្លុក គឺត្រូវបានផលិត។ យើងក៏ផលិតជញ្ជាំងទប់ដីដែលមានទំងន់ស្រាលផងដែរ។ បុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងនឹងធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងៗរបស់ការដ្ឋាន។

ផលិតផលលើប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

នៅប្រទេសកម្ពុជា, យើងផលិតផលិតផលដែលមានគុណភាពដូចគ្នានៅប្រទេសជប៉ុន។ យើងផ្គត់ផ្គង់ប្រឡាយបង្ហូរទឹក និងលូ ប្រភេទអក្សរ U រហូតដល់លូប្រអប់ទំហំធំ។

ប្រធានរោងចក្រ, ម៉ាអេដា ហ៊ីរ៉ូកាហ្សូ

ការងារជាចំបងរបស់យើងគឺផលិតផលិតផលបេតុងគុណភាពស្តង់ដាជប៉ុន។ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា, យើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការផលិត។ យើងក៏ទទួលពិភាក្សាទៅលើការបញ្ជាទិញខ្នាតពិសេស, ដូច្នេះសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពិភាក្សាជាមួយយើង។

កាតាឡុកផលិតផលបេតុង